privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Frank Coenders Kwekerijen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummers, social media- en emailadressen)
 • Adres en woonplaats
 • IP- en MAC-adres
 • Bankrekeningnummers

Waarom we gegevens nodig hebben

Frank Coenders Kwekerijen verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Frank Coenders Kwekerijen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Frank Coenders Kwekerijen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang u cliënt bij ons bent en/of zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrieven. Daarna gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Voor basisgegevens: 7 jaar
 • Voor permanente gegevens: 10 jaar

Delen met anderen

Frank Coenders Kwekerijen verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]frankcoenders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  Frank Coenders Kwekerijen zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Frank Coenders Kwekerijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info[at]frankcoenders.nl.

Frank Coenders Kwekerijen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Geïmplementeerde backup- en herstelprocedures (werking periodiek getest)
 • 24/7 scannen van internetverkeer
 • 24/7 scannen e-mailverkeer
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek patchmanagement op servers en endpoints
 • 2Factor identificatie en wachtwoordbeleid voor toegang tot het automatiseringssysteem vanuit buiten ons kantoor
 • Indringer alarm in combinatie met een gecontracteerde beveiligingsdienst
 • Sub-verwerkersovereenkomsten met derden

 
Cookies en vergelijkbare technieken

 • Onze website (www.frankcoenders.nl) maakt gebruik van Google Analytics-cookies. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. 
 • Wij maskeren een deel van uw ip-adres. 
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. 
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Website en nieuwsbrieven

Frank Coenders Kwekerijen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van Frank Coenders Kwekerijen gaat u ermee akkoord dat Frank Coenders Kwekerijen uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van ons kantoor zijn. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden voor een of meerdere activiteiten van Frank Coenders Kwekerijen. Indien u cliënt bent van Frank Coenders Kwekerijen gaan wij er van uit dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, behalve indien u zicht uitschrijft of op andere wijze laat weten hier geen prijs op te stellen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze dienstverlening. Om u bij het bezoek aan een website van Frank Coenders Kwekerijen te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Frank Coenders Kwekerijen niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Frank Coenders Kwekerijen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.