proclaimer

Proclaimer NL

Frank Coenders Rozen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. 
U kunt hiervoor een bericht sturen via ons contactformulier . Uw melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Ook suggesties voor verbetering van de website zijn welkom.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Proclaimer EN

Frank Coenders Rozen is responsible for the content of this website and does everything to keep it up to date and to provide the correct information. If you still encounter something that is not correct or out of date, we would appreciate your response. You can send a message for this via our contact form. Your report will be processed as soon as possible. Suggestions for improving the website are also welcome. All information you provide to us will be treated confidentially. Personal data will only be used for which you have provided them.

Proclaimer DU

Frank Coenders Rozen ist für den Inhalt dieser Website verantwortlich und tut alles, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die richtigen Informationen bereitzustellen. Sollten Sie dennoch auf etwas stoßen, das nicht korrekt oder veraltet ist, würden wir uns über Ihre Antwort freuen.
Sie können dazu eine Nachricht über unser Kontaktformular senden. Ihr Bericht wird so schnell wie möglich bearbeitet. Vorschläge zur Verbesserung der Website sind ebenfalls willkommen.

Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten werden nur verwendet, für die Sie sie angegeben haben.

Proclaimer FR

Frank Coenders Rozen est responsable du contenu de ce site et fait tout pour le tenir à jour et pour fournir les informations correctes. Si vous rencontrez toujours quelque chose qui n'est pas correct ou périmé, nous apprécierions votre réponse.
Vous pouvez envoyer un message pour cela via notre formulaire de contact. Votre rapport sera traité dès que possible. Des suggestions pour améliorer le site Web sont également les bienvenues.

Toutes les informations que vous nous fournissez seront traitées confidentiellement. Les données personnelles ne seront utilisées que pour lesquelles vous les avez fournies.